ಕಿಟನ್ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪಂಜಗಳ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ

 ಕಿಟನ್ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪಂಜಗಳ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ

Tracy Wilkins

ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾವು ಅಪರೂಪದ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಜಾತಿಗಳು (ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳು). ರೋಗದ ಕಾರಣಗಳು ಜನ್ಮಜಾತವಾಗಿವೆ - ಅಂದರೆ, ರೋಗಿಯು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ - ಮತ್ತು ಕೊರತೆಯಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನದ ಕೊರತೆ. ಆದರೆ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆಯೇ? ರೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾದ ಕಿಟನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ನಲಾ (@ nalaequilibrista) ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವಿಲ್ಲದ ಬೆಕ್ಕಿನ ದಿನಚರಿಯು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ: ಅದು ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ - ಇದನ್ನು ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ - ಇದು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್‌ನ ಜನ್ಮಜಾತ ವಿರೂಪತೆಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂಗವು ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ಕಾಂಡದ ನಡುವೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಸಮತೋಲನವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸಮನ್ವಯವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುವ ರೋಗವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

  • ಸಂಯೋಜಿತವಲ್ಲದ ಚಲನೆಗಳು
  • 5>ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟ
  • ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಜಿಗಿತಗಳು
  • ನಡುಕತಲೆ
  • ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಕ್ಕಿನಂಥ ಪ್ಯಾನ್ಲ್ಯುಕೋಪೆನಿಯಾ ವೈರಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಇದು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ನಾಲಾ ಕಥೆ: ರೋಗದ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ

ಕೇವಲ ಬೆಕ್ಕಿನ ನಾಲಾ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಲಯನ್ ಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ರವು ಬದುಕಲು ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ! ಲಾರಾ ಕ್ರೂಜ್ ಅವರ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. "ಅವಳೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹೋದರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೃಢತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಏನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು", ಬೋಧಕ ಹೇಳಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಅನುಮಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ನಂತರವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು: “ಸಹೋದರರು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೀಳದೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪಂಜಗಳು ತುಂಬಾ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ.”

ಇದು ಸಮತೋಲನವಿಲ್ಲದ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಪಂಜಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಬೋಧಕನು ನಳನನ್ನು ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು, ಅಲ್ಲಿ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಟಿಕೊಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. "ಇದು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.ಖಚಿತವಾಗಿರಲು ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ. ಔಷಧದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಇದು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು."

ನಾಲಾಗೆ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಬಂದಿತು. ಕಿಟನ್ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಲಾರಾ ಅವಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು. "ಈಗ, ನಾವು MRI ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವಳ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ."

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಳನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬೋಧಕನು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಳಜಿಯೆಂದರೆ ಅವಳು ಸಮತೋಲನವಿಲ್ಲದ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಅವಳು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವಳ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಫೋಮ್ ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.”

ಸಹ ನೋಡಿ: ನಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ!

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಇತರ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. “ಅವಳು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾಳೆಮಲಗುವ ಸಮಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು. ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಳ ಸ್ವತಃ ತಿನ್ನಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣ ಆಹಾರದ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಅವಳ ಬಳಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಡಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಭಾರವಾದ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.”

ನಾಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮತೋಲನವಿಲ್ಲದ ಬೆಕ್ಕು ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ. ಅವಳು ಸ್ಯಾಚೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ, ಮಲಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಲಾರಾ ಅವರು ನೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವಳ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರತಿವರ್ತನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವೂ ನೆಲದೊಂದಿಗೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ನಳಿನ್ಹಾ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿತಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಶೌಚಾಲಯದ ಕಂಬಳಿಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ಸ್ವತಃ ತಿನ್ನಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮಿಯಾಂವ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ! ಅವಳು ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಲು - ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ - ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್!”

ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಳನ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ

ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ರೋಗಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಧಿಗಳು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಬೋಧಕನು ಹೇಳುವುದು ಇದನ್ನೇ: “ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಅವಳು ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಬಹುದು.ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೀಳುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು (ಸುಮಾರು 2 ಅಥವಾ 3) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೊದಲು ಅವಳು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ! ಅವಳು ಕೇವಲ 8 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವಳು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಜೀವನದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ.”

ಅಂಗವಿಕಲ ಬೆಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಅಂಗವಿಕಲ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು , ಆದರೆ ಅವರು ಬೋಧಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. “ನಳನೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ದೂರ ಕಳೆಯಬೇಕಾದಾಗ, ನಾನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ ವರನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ನನಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಅವಳು ಮಡಕೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಚಾಪೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವಳು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತಾಳೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ.”

ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವಲಂಬನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. "ಅವಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಶುವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇನೆ. "

ಬೆಕ್ಕನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ - ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ - ತರುತ್ತದೆ.ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿನೋದ. "ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ, ನಳಿನ್ಹಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ. !”

ಸಹ ನೋಡಿ: ಗ್ಯಾಟೊ ಫ್ರಜೋಲಾ: ಬೋಧಕರು ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಉಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

Tracy Wilkins

ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಪಿಇಟಿ ಪೋಷಕ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜೆರೆಮಿ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬದ್ಧತೆಯು ಅವರನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ರಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಶುವೈದ್ಯರು, ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಸಿ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಒಳನೋಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಜೆರೆಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತರಬೇತಿ ಸಲಹೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಜೆರೆಮಿ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ, ಜೆರೆಮಿ ಇತರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರು ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ.