ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ

 ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ

Tracy Wilkins

ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಜೀವನದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಮರಿಗಳ ಚಲನವಲನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅನೇಕರು ಅದರಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಯಾಮರಣವೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಾವು ನಾಯಿಯ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಪಶುವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!

ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾವು ನಾಯಿಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ

ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಏನೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊದಲ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ. ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ನಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಪಶುವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಪಟಾಸ್ ಡ ಕಾಸಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗ್ಡಾ ಮೆಡಿರೋಸ್: "ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾವು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್‌ನ ಭಾಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೋಧಕರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೋಟಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ನ ಪಾತ್ರವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ: "ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಮೆದುಳಿನ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೆದುಳಿನ ಕಾಂಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮಲಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚಲನೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಂಗಿ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸಮನ್ವಯ”, ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆನಾಯಿಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ಇದು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ: “ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜನನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಆನುವಂಶಿಕ ದೋಷಗಳು (ಆಂತರಿಕ ಕಾರಣ) ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣಗಳು (ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗಳು, ವಿಷಗಳು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗಳು) ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಯಿಮರಿಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ

ಡಾ ಪ್ರಕಾರ. ಮ್ಯಾಗ್ಡಾ ಮೆಡಿರೋಸ್, ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ:

ಸಹ ನೋಡಿ: ನಾಯಿ ಉಗುರುಗಳು: ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ... ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳ ಉಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ
  • ಉದ್ದೇಶದ ನಡುಕ, ಇದು ನಾಯಿಯು ಆಹಾರದ ಬಟ್ಟಲಿನಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಲುಗಾಡುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ;
  • ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆ;
  • ಅಗಲವಾದ ತಳ (ಅಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ);
  • ನಡೆಯುವಾಗ ಎತ್ತರದ ಅಥವಾ "ಉತ್ಸಾಹದ" ನಡಿಗೆಯ ನೋಟ (ಆಟಿಕೆ ಸೈನಿಕನಂತೆ ನಡೆಯಬಹುದು) ಸೀಸ);
  • ಪದೇ ಪದೇ ಬೀಳುವುದು ಮತ್ತು ದೂರವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು;
  • ಅಂಗ ನಡುಕ;
  • ತಲೆ ನಡುಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ: "ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಿಮರಿಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಇದು ನಾಯಿಮರಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ - ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ. ನಾಯಿಮರಿಯು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದಾಗ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜೀವನದ ಮೊದಲ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು", ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ದಿ ಡೋಡೋ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ: 2017 ರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು ನಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ಪೀಟಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ನಾಯಿ

ಪಶುವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ವರ್ಮಿಸ್ನ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ನಾಯಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ: "ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾವನ್ನು ಅಪಸ್ಮಾರದಂತಹ ಇತರ ನವಜಾತ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು (ಇದು ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿಸ್ಟೆಂಪರ್) ಸಹ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತ್ತು ಚಲಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇತರ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ."

ಮತ್ತು ಇದು ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾಯಿಮರಿಯ ಪೋಷಕರು ಸಹ ತನಿಖೆಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ನರವಿಜ್ಞಾನಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ: "ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದುಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪಶುವೈದ್ಯರು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ರಕ್ತ, ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ> ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಇದು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಪರರು ದಯಾಮರಣವನ್ನು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪಶುವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೋಗವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ: "ನಾಯಿಯು ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇತರರಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ಬೀಳುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನಾಯಿಗಳು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು ಸುತ್ತಾಡಲು ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ."

ಸಹ ನೋಡಿ: ನಾಯಿಗಳು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಆಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ!

ಆದರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ನಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ: "ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾವು ಸೌಮ್ಯದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವು ನಡೆಯಲು, ಓಡಲು ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ", ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೊಡ್ಡ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ

ದೊಡ್ಡ ತಳಿಗಳಾದ ಐರಿಶ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಹಸ್ಕಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ . ಆದರೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಟೆರಿಯರ್ ನಂತಹ ಇತರ ಸಣ್ಣ ತಳಿಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಡಾ. ಮ್ಯಾಗ್ಡಾ ಮೆಡಿರೋಸ್ ರೋಗದ ಹಿಂದಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು: “ಚೌ ಚೌಸ್, ಬುಲ್ ಟೆರಿಯರ್‌ಗಳು, ಕಾಕರ್ ಸ್ಪೈನಿಯಲ್ಸ್, ಬೋಸ್ಟನ್ ಟೆರಿಯರ್‌ಗಳು, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಡೇಲ್ಸ್‌ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಳಿಗಳಿವೆ. ಈ ತಳಿಗಳು ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ VLDLR ಜೀನ್ (chr1) ನಲ್ಲಿನ ಆನುವಂಶಿಕ ರೂಪಾಂತರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ರೋಗವು ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪೀಡಿತ ನಾಯಿಗಳು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ರೂಪಾಂತರದ ಎರಡು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಾರ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾವು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಾಯಿಯು ನವೀಕೃತ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ರೋಗವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪಶುವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ: "ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸಿಯಾದ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಜನ್ಮಜಾತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪಾರ್ವೊವೈರಸ್‌ನಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾಯಿಯನ್ನು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು. ಅಂದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕೆನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದತ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.ಯಾರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೌದು, ನಾಯಿಯ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ.

Tracy Wilkins

ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಪಿಇಟಿ ಪೋಷಕ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜೆರೆಮಿ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬದ್ಧತೆಯು ಅವರನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ರಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಶುವೈದ್ಯರು, ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಸಿ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಒಳನೋಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಜೆರೆಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತರಬೇತಿ ಸಲಹೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಜೆರೆಮಿ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ, ಜೆರೆಮಿ ಇತರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರು ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ.