ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਇਨ ਬਿਚਸ: ਇਸ ਚੁੱਪ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ

 ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਇਨ ਬਿਚਸ: ਇਸ ਚੁੱਪ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ

Tracy Wilkins

ਮਾਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਓਮੇਟਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਲਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨਾਇਨ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਯਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਡੋਕਰੀਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ!

ਮਾਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਕੀ ਹੈ?

“ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਗੰਦਗੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ", ਵੈਟਰਨਰੀਅਨ ਨਯਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। "ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ", ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਧ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਯਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ।

ਕੈਨਾਈਨ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?

ਕੈਨਾਈਨ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਹੈ ਪਹਿਲੀ 'ਤੇ ਰੋਗ. ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ: “ਮਾਦਾ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ, ਉਲਟੀਆਂ, ਯੋਨੀ ਦੇ સ્ત્રાવ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ (ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ), ਬੁਖਾਰ, ਵਧਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ”।

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਨਾਮ ਬੰਦ ਕੈਨਾਇਨ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ: ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਕੈਨਾਈਨ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। "ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਇਓਮੇਟ੍ਰਾ ਵਿੱਚ, ਯੋਨੀ ਦੇ ਛਾਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਟਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਦਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ”, ਮਾਹਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਡਿਊਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋpus ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ. ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਮਾਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਟਿਊਟਰਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਨੀ ਦੇ સ્ત્રાવ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। "ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਟ ਦੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ", ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਹੈ: ਇਹ ਸਭ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੈਨਾਇਨ ਪਾਇਓਮਟਰਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ: “ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ (ਓਵਰਿਓਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ) ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ

ਇੱਕ ਹੋਰਚੁੱਪ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਕਥਾਮ ਕੈਨਾਇਨ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੱਲ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ: “ਕੈਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਈਓਮੇਟਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ", ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਹੱਲ 'ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ: ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਓਮੇਟਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, castration ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੌਕ ਕਾਲਰ: ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸੈਸਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।