ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ: ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

 ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ: ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

Tracy Wilkins

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੈਨਾਇਨ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਉਤਸੁਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ, Patas da Casa ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ - ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੱਕ। ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ!

ਅਨਾਟੋਮੀ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 321 ਹੱਡੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੜਾਅ। ਇੱਕ ਕਤੂਰੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੱਤ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 319 ਅਤੇ 321 ਹੱਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਧੁਰੀ, ਅਪੈਂਡਿਕੂਲਰ ਅਤੇ ਵਿਸਰਲ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਖੋਪੜੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਸਟਰਨਮ ਅਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਐਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਥੌਰੇਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਲਵਿਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨਾਈਨ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਦੌੜਨਾ, ਬੈਠਣਾ, ਲੇਟਣਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ। ਵੈਸੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਔਸਤਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਉਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਤੂਰੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰੋ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਰਨਾ - ਜਾਂ ਅਣਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ।ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪੈਰਾਪਲਜਿਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ: ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਬੈਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਕੈਨਾਇਨ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਰ ਕੈਵਿਟੀਜ਼, ਦੋ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਲਸ ਅਤੇ ਦੋ ਐਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਈਲੇਟਿਡ ਕਾਰਡੀਓਮਿਓਪੈਥੀ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੜਬੁੜ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਮੂੰਹ, ਅਨਾੜੀ, ਪੇਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੰਦ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ. ਫਿਰ, ਲਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਬੋਲਸ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਨਾੜੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨਾਈਨ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਆਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੂੜਾ ਮਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਤੂਰੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਕਤੂਰੇ ਬਾਲਗ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਮਰ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁੱਤਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜਣਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਮਰਦ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਹਨ; ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਊਟਰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕਾਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਕੈਂਸਰ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੀ ਵੇਇਮਾਰਨਰ ਸਮਾਰਟ ਹੈ? ਨਸਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ!

• ਕੈਨਾਈਨ ਸੁਣਨਾ:

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰਿਕ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ 16 ਅਤੇ 20,000 ਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ 40,000 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

• ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ:

ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਘ੍ਰਿਣਾਤਮਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 40 ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸੁੰਘਦੇ ​​ਹਨਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸੁਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ "ਘ੍ਰਿਣਾਤਮਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ" ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ, ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੰਘੀਆਂ ਹਨ. ਗੰਧ ਦੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਵਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ snout ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੱਕ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੁੰਘਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ:

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੰਗ ਹਰਾ ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ, ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੀਵੰਤ ਟੋਨ ਜਾਨਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਟੀਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁੱਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਬਣਤਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉਹ 240º ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। .

• ਸਵਾਦcanine:

ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੱਖਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁਕੁਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 9,000 ਸੁਆਦ ਦੀਆਂ ਮੁਕੁਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1,700 ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੁਆਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਮਕੀਨ, ਮਿੱਠੇ, ਕੌੜੇ ਅਤੇ ਖੱਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੰਧ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ.

• ਡੌਗ ਟਚ:

ਸਪਰਸ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀੜੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ ਹੈ।

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।