ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸੀਬਲ ਵੈਨਰੀਅਲ ਟਿਊਮਰ: 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ TVT ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

 ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸੀਬਲ ਵੈਨਰੀਅਲ ਟਿਊਮਰ: 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ TVT ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

Tracy Wilkins

ਪ੍ਰਸਾਰਣਯੋਗ ਵੈਨਰੀਅਲ ਟਿਊਮਰ, ਜਿਸਨੂੰ TVT, ਸਟਿੱਕਰ ਟਿਊਮਰ ਜਾਂ ਛੂਤ ਵਾਲਾ ਸਾਰਕੋਮਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਓਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ TVT ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਅਕਸਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਟਿਊਮਰ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ, ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ TVT ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ!

1) ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ TVT ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮੁੱਖ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੈਨਰੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਜਾਂ ਚੱਟਣ ਦੁਆਰਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਟੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਡਰਮੇਟਾਇਟਸ: ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ?

2) TVT: ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਣਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜਨਨ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੈਨਰੀਅਲ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ. ਦਿੱਖ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਸਰੇਟਿਡ ਵਾਰਟਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਵੁਲਵਾ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟਿਊਮਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਲੇਸਦਾਰ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗੁਦਾ।

<6

3) ਟੀਵੀਟੀ: ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਜਖਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੈਨਰੀਅਲ ਟਿਊਮਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼: ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

4) ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੈਨਰੀਅਲ ਟਿਊਮਰ: ਜਲਦੀ ਨਿਦਾਨ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕੈਨਾਈਨ ਟੀਵੀਟੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਟੀਵੀਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਲ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਸਾਇਟੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਪੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਜਖਮ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ।

5) ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਟੀ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ

ਕਾਈਨਾਈਨ ਟੀਵੀਟੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨਾਈਨ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੇਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪੂਰਕ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕਾਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੈਨਰੀਅਲ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।