ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ: ਚਿੰਤਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

 ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ: ਚਿੰਤਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

Tracy Wilkins

ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ!

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਸਥਿਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿਚ ਖੂਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੋਜ, ਲਾਗ, ਸੱਟ, ਟਿਊਮਰ, ਪਰਜੀਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਹਨ:

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸੋਪਲਾਸਮੋਸਿਸ: ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
 • ਸਾਈਸਟਾਈਟਸ
 • ਲਾਗਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ
 • ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਮਸਾਨੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ
 • ਟਿਊਮਰ
 • ਨਸ਼ਾ
 • ਕੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
 • ਟਿਕ ਰੋਗ (ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਕਾਰਨ )
 • ਸਦਮਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਦੌੜਨਾ)

ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ, ਖੂਨੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰੰਗਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ।

ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਜਰ, ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ (ਜਾਂ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ) ਖਾਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤਰੀ ਤਰਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੰਗ ਖੂਨ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ।

ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ: ਕੁੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਿੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਲੱਛਣ ਵਜੋਂ ਖੂਨੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ:

 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ
 • ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਬਦਬੂ
 • ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ
 • ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ
 • ਵਜ਼ਨ ਘਟਣਾ
 • ਉਦਾਸੀਨਤਾ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਕੁੱਤੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਆਮ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੇ, ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਯੂਰੇਥਰਾ) ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਬੁਖਾਰ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ (ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਖੁਦ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟਿਊਟਰ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ ਹੈ (ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ)। ਖੂਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ.

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।