ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಏನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ!

 ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ? ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಏನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ!

Tracy Wilkins

ನಾಯಿಯ ನೋಟವು ಅನೇಕ ಜನರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ನಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಸರಿ? ಇಂದಿಗೂ, ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಜ್ಞಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಯಿಯ ಕಣ್ಣು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ - ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿವೆ! ಪಾವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ, ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಕುತೂಹಲವಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಲೇಖನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!

ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು?

ನಾಯಿಯು ನೋಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ನಾಯಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿದೆ: ಬೆಳಕನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ರಾಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೋನ್ಗಳು. ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಶಂಕುಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾಯಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅವರು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಂಪು, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಟೋನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನಾಯಿಯು ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ, ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿವೆ - ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಟೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ

ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಪಶುವೈದ್ಯರಾದ ಪಾಲ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮರ್ಫಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಷನ್ ಇನ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನವು ನಾಯಿ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಾಯಿಯ ಬಣ್ಣ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಮೊದಲನೆಯದು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಾಯಿಯು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ಹಳದಿ-ಹಸಿರು, ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹಳದಿ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯು ನಾಯಿಗಳು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯನ್ನು ನೋಡುವ ಈ ಖ್ಯಾತಿಯು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನೊಂದಿಗೆ, ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಬಣ್ಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬೂದುಬಣ್ಣದ ನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಗುರುತಿಸುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ

ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಕೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಡ್‌ಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ನಾಯಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ! ನಾಯಿಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ರೀತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವು ಅವುಗಳ ಬೇಟೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ನಾಯಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಬೇಟೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಭಕ್ಷಕಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಟೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಬೆಕ್ಕಿನ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ: ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವೂ

ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ

ಜೊತೆಗೆ, ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಚಲನೆಯ ನಂಬಲಾಗದ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಷನ್ ಇನ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನವು ನಾಯಿಗಳು ಸ್ಥಾಯಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕೋಶಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಗಿಂತ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ (ಅವರು ಏಕೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಚೆಂಡನ್ನು ತುಂಬಾ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ). ನಾಯಿಯು ಅವನ ಮುಂದೆ ಆರು ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆಸರಿಸಿ (ದೂರದಿದ್ದರೂ) ಅವನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿದ 14 ನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಚಲಿಸುವಾಗ, ನಾಯಿಗಳು ಅದನ್ನು 810 ರಿಂದ 900 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವು. ಅವನು ನಿಶ್ಚಲನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವನು 585 ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಿಗಳು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲವು.

ನಾಯಿಯ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ

ನಾಯಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ದವಡೆ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಈ ರೂಪಾಂತರವು ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ: ಬಹಳ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಬಾಹ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ. ಕೇವಲ 180° ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವ ಮಾನವರಂತಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ 240° ವರೆಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಸುಕಾದ ನೋಟದಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಾಯಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ: ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಟೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ!

ಸಹ ನೋಡಿ: ಪೂಡಲ್ ಅಂದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು?

Tracy Wilkins

ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಪಿಇಟಿ ಪೋಷಕ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜೆರೆಮಿ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬದ್ಧತೆಯು ಅವರನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ರಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಶುವೈದ್ಯರು, ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಸಿ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಒಳನೋಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಜೆರೆಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತರಬೇತಿ ಸಲಹೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಜೆರೆಮಿ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ, ಜೆರೆಮಿ ಇತರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರು ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ.