ਲੋੜਵੰਦ ਬਿੱਲੀ: ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ?

 ਲੋੜਵੰਦ ਬਿੱਲੀ: ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ?

Tracy Wilkins

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਖਵੇਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਬਿੱਲੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ! ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆਮ ਹੈ? ਕੀ ਬਿੱਲੀ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖੋ!

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੂਛ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ, ਕੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੋੜ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

  • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
  • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈੱਡਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਕਰਨਾ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ
  • ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੇਟਣਾ
  • ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
  • ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ: ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਉਹ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਝਪਕੀ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ।

ਲੋੜਵੰਦ ਬਿੱਲੀ: ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ?

ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਸਧਾਰਣਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨੂੰਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕਬਿੱਲੀ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਖਲਾਈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਚਿਹੁਆਹੁਆ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਮ: ਛੋਟੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ 150 ਸੁਝਾਅ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਸਿਰਫ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਟੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ!

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਦ ਬਦਲਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਦੰਦ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।