ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ੇਟ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?

 ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ੇਟ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?

Tracy Wilkins

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ੇਟ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਟਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੰਡਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਗਿੱਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਫਿਰ "ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ" ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੇਠਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ੇਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਮੇਨ ਕੂਨ ਬਾਰੇ 10 ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ

ਕੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਸ਼ੇਟ ਦੇਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ?

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ੇਟ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਬੁਰਾ" ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ੇਟ ਨਾ ਦੇਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸਨੈਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁੱਕਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ੇਟ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ : ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੈਟ ਸੈਸ਼ੇਟ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ੇਟ: ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਸੈਸ਼ੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 80% ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10% ਦੀ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੱਲਾ ਭੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ੇਟ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਗੰਧ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ. ਇਹ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਟਿਊਟਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ: ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਸ਼ੇਟ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ੇਟ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ?

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ੇਟ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿੱਲਾ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ੇਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ. ਹਰੇਕ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਪਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ੇਟ ਕੀ ਹੈ?

ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੈਸ਼ੇਟਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ "ਪੂਰਕ" ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਨੈਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸਨੈਕਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੋਜਨ ਬਣਤਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ?!

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ: ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।