ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ: ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ 20 ਉਤਸੁਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

 ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ: ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ 20 ਉਤਸੁਕਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ

Tracy Wilkins

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਤੇ ਦੇ ਬਕਸੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਖੈਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿੱਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਣਤਰ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ - ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ!

ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਸੁਕਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਡੌਗ ਸਿਸਟ: ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ: ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ?

ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ? ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ: ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੋਟੋਰੀਸੈਪਟਰ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ.ਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਡੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਝਿੱਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖ ਦੀ ਗੇਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੇਪੇਟਮ ਲੂਸੀਡਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਜੋ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਪੇਟਮ ਲੂਸੀਡਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਨ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਨ 180º ਤੱਕ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 65,000Hz ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਲਗਭਗ 20,000Hz ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਨ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ: ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਹੈ: ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਜਿਸਨੂੰ ਭੁਲੱਕੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਬਿੱਲੀ ਸੰਤੁਲਨ. ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਸਹੀ" ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਉਤਸੁਕਤਾਵਾਂ: ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ! ਫਿਲੀਨ ਪਸੀਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਰਾਹੀਂ ਪਸੀਨਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੰਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੰਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਤੇ, ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਹੁੰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਉਹ 49 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪਰਸ਼ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਹੋਰ ਬਿੱਲੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਚਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਛ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਚਮਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 18 ਤੋਂ 23 ਹੱਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ sout 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ.

ਬਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਥੁੱਕ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ 12 ਤਾਰਾਂ ਸਥਿਤ ਹਨ. ਛੂਹਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰਿਸ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ - ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀਭ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈ-ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਸੁਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀਭ ਹੈ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਖਾਸ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਪੈਪਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ "ਕੰਡੇ" ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀਭ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਲੂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਗਰ ਸਿਰਫ ਨਮਕੀਨ, ਖੱਟੇ ਜਾਂ ਕੌੜੇ ਸੁਆਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 400 ਸੁਆਦ ਦੀਆਂ ਮੁਕੁਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ 2,000 ਤੋਂ 8,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ।

ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲਚਕਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਬਿੱਲੀਆਂ ਕੋਲ ਹੰਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਲੈਵੀਕੂਲਰ ਉਪਾਸਥੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਇੱਕ ਕਾਰਕ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ vertebrae ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 53 ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 34 ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਬਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ: ਕਿਟੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 110 ਅਤੇ 240 ਬੀਟਸ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: 7 ਛੋਟੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ: ਯੌਰਕਸ਼ਾਇਰ, ਪਿਨਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਡਰ ਕੁੱਤੇ!

ਬਿੱਲੀ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਲਈ 38º ਅਤੇ 39º ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।