ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್: ಜೂನೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

 ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್: ಜೂನೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು

Tracy Wilkins

ಇದು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಸಾಕು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರತಿರಕ್ಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ನ ಪ್ರಸರಣ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? ನಾಯಿಯು ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದೇ? ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದೇ? ಪಟಾಸ್ ಡ ಕಾಸಾ ಅವರು ಈ ಭಯಾನಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!

1) ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಕನೈನ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಎಂದರೇನು? ಇದು ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ದೇಹದ ರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಾಯಿಯು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ರೋಗವನ್ನು ಏಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

2) ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಒಳಾಂಗಗಳ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ?

ದವಡೆ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ : ಹೇಗೆ ಇದು ಹರಡುತ್ತದೆಯೇ? ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಒಳಾಂಗಗಳು, ಅನೇಕರು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇದರ ಹರಡುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದವಡೆ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಸೋಂಕಿತ ನಾಯಿಯನ್ನು ಅವಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ, ಅವಳು ಪರಾವಲಂಬಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೊಂದು ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುತ್ತೀರಿ. ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದು ಝೂನೋಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾಯಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ರೋಗ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ನಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು?

3) ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಯಾವ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು?

ದವಡೆ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ನ ಪ್ರೋಟೋಜೋವನ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾವುಕೊಡಬಹುದು ಸಮಯದ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಣರಹಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರೋಗವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೋಗದ ನಾಯಿಯು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

  • ಅಸಹಜ ಉಗುರು ಬೆಳವಣಿಗೆ
  • ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು
  • ದೌರ್ಬಲ್ಯ
  • ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ
  • ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹುಣ್ಣುಗಳು (ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಿವಿ, ಮುಖ, ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ)
  • ಜ್ವರ
  • ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ
  • ಯಕೃತ್ತಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು
  • ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಗುಲ್ಮ ಮತ್ತುಯಕೃತ್ತು
  • ರಕ್ತಹೀನತೆ

4) ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಂದಿಗೆ, ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ?

ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ, ರೋಗದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ದಯಾಮರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ಇಂದು, ಇನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪರಾವಲಂಬಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಸೋಂಕಿತ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಪರಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ, ಪಿಇಟಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ, ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ನಾಯಿ ಬೂಟುಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?

5) ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮರಳು ನೊಣದ ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಹರಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಸೊಳ್ಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆರ್ದ್ರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕಾಳಜಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಸವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಲ. ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳೆಂದರೆ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾಯಿ ನಿವಾರಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನಾಯಿಯು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲದ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಪ್ರಸರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

6) ಕೋರೆ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾಲರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ರೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಲರ್. ಈ ಪರಿಕರವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನಾಯಿಯು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಕಾಲರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ: ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪಳದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ನಿವಾರಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೋರೆ ಒಳಾಂಗಗಳ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾಲರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಗಟಗಳು ಮತ್ತು ಉಣ್ಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಕೋರೆಹಲ್ಲು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊರಳಪಟ್ಟಿಗಳೂ ಇವೆ. ಅಂದರೆ, ಅವು ಕೇವಲ ಅನುಕೂಲಗಳು!

Tracy Wilkins

ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಪಿಇಟಿ ಪೋಷಕ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜೆರೆಮಿ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬದ್ಧತೆಯು ಅವರನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ರಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಶುವೈದ್ಯರು, ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಸಿ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಒಳನೋಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಜೆರೆಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತರಬೇತಿ ಸಲಹೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಜೆರೆಮಿ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ, ಜೆರೆಮಿ ಇತರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರು ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ.