ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

 ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Tracy Wilkins

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੇਟਕੀਪਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਹਾਂ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸੁਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ 3 ਸੁਝਾਅ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਘਰੇਲੂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।

1) ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ: ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹਨ ਜੋ“psss ps” ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਨਾਮ - ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਾਂਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ "here, kitty" ਜਾਂ "Where's kitty" ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

2) ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਾਮ ਹੈ! ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸਲੂਕ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਦਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ, ਉਹ “ਕਮਾਂਡ” ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

3) ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਚੁਣੋ। ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ, ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗਾ।

ਅਤੇ ਡਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ?

ਇੱਕ ਡਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਰ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਇਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਆਦਰਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਫੇਰੋਮੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 7 ਸੁਝਾਅ

ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ - ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਬਿੱਲੀ ਲੁਕਣਾ: ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਭਾਉਣਾ ਹੈ?

ਇੱਥੇ ਕਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ - ਸੈਸ਼ੇਟ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਹੱਸਮਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਾਣ ਲਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਸਵਾਨਾ ਬਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿੱਲੀ ਨਸਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ
  • ਘਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।
  • ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੈਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ।
  • ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਮਿਆਉ, ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਇੱਕ ਸੂਖਮ ਮੀਓ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ

ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ , ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਟਿਪ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਵਧੇਰੇ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ।

ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਧ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕੋਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੌਲੀਏ ਜਾਂ ਕੰਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਰਚਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਬਚਣ ਲਈ.

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।