ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੇ ਪਸੰਦ ਹੈ?

 ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੇ ਪਸੰਦ ਹੈ?

Tracy Wilkins

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੇਪਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੰਕ ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ. ਫਿਰ ਵੀ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧੀਗਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ: ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ?

ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਛੂਹਣ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਓ: ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ?

ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ?

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈਤੁਹਾਡੀ ਬਿੱਲੀ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ। ਨਿਯਮ ਸਧਾਰਨ ਹੈ: ਹਲਕੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਗਾਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ. ਇਹ ਹੈ: ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੂਛ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੱਕ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ. ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁੰਘਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦਿਉ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਗੋਲਡਨ ਰੀਟ੍ਰੀਵਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੀ Shih Tzu ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ!

ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕੱਟਿਆ ਹੈ? ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ: ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਪੇਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਹਲਕੀ ਚੁਟਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿੱਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਸਹੀ ਪਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ: ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਫਲਫਿੰਗ ਜਾਂ "ਬ੍ਰੈੱਡਕ੍ਰੰਬਿੰਗ" ਮੋਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗੋਦ, ਪਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Tracy Wilkins

ਜੇਰੇਮੀ ਕਰੂਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਲਤੂ ਮਾਪੇ ਹਨ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੀ ਵਿਲਕਿੰਸ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੁਝਾਅ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇਰੇਮੀ ਦਾ ਬਲੌਗ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਰੇਮੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।