ರಾಗ್ಡಾಲ್ x ರಾಗಮುಫಿನ್: ಎರಡು ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

 ರಾಗ್ಡಾಲ್ x ರಾಗಮುಫಿನ್: ಎರಡು ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

Tracy Wilkins

ಪರಿವಿಡಿ

ರಾಗಮಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ತಳಿಗಳು ಅನೇಕ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರು ಆರಾಧ್ಯ, ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳು. ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ತಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ: ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಕಥೆಗಳು 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ರಾಗ್ಡಾಲ್ನ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ರಾಗಾಮುಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿವೆ. ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣಗಳು, ತುಪ್ಪಳ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ, ರಾಗಮುಫಿನ್ಗಿಂತ ಬೆಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ರಾಗಮಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ: ಬೆಲೆ, ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮೂಲ, ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಗಳು!

ರಾಗಮಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

ರಾಗಮಫಿನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್, ಎರಡು ತಳಿಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಬ್ರೀಡರ್ ಆನ್ ಬೇಕರ್ ಜೋಸೆಫೀನ್‌ನ ಉಡುಗೆಗಳ, ಉದ್ದವಾದ ತುಪ್ಪಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಳಿ ಕಿಟನ್, ವಿಧೇಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ತಳಿಯು ರಾಗ್‌ಡಾಲ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿಂದಿ ಗೊಂಬೆ) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು, ಸಣ್ಣ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದಾಗ ಮೃದು ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಎಂದು ತಳಿಗಾರರು ಗಮನಿಸಿದ ನಂತರಮುದ್ದಿಸಿದ. ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಯ ನಂತರದ ಕಸಗಳು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಡುಗೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದವು.

ಬೇಕರ್ ನಂತರ ಸಂಘವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರು. ನಂತರ, ರಾಗ್‌ಡಾಲ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ತಳಿಗಾರರ ಗುಂಪು ತಳಿಯ ಕೋಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಆನುವಂಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಮತೀಯ ಗುಂಪು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು ರಾಗಾಮುಫಿನ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದರು, ಇದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನ ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಗ್ಡಾಲ್ಗಳ ದಾಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. 2011 ರಲ್ಲಿ, ರಾಗಮಫಿನ್ ತಳಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿತು. ಇಂದು, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇವೆರಡೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ!

ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ತುಪ್ಪಳವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಬಣ್ಣಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು

ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಗಮುಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಗಳು ತುಪ್ಪಳ ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹವು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ/ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಗರಿಗಳಿರುವ ಬಾಲಗಳು. ಅವು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪುಳಿನಂತಿರುವ ಕೋಟುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ತುಪ್ಪಳವು ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಾಗಮಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ, ಬಣ್ಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದುಮೂರು ಮಾದರಿಗಳು: ಕಲರ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ (ಬಿಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಗಾಢ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ), ಮಿಟೆಡ್ (ಪಂಜಗಳು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ) ಮತ್ತು ಬೈಕಲರ್ (ಪಂಜಗಳು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೂತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದೊಂದಿಗೆ, ತಲೆಕೆಳಗಾದ "ವಿ" ಆಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ). ಅಂದರೆ, ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಯು ತುದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ದೇಹವು ಮುಖ, ಪಂಜಗಳು, ಬಾಲ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಗಾಮುಫಿನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬಣ್ಣಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಛಾಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಟ್ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ. ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆನುವಂಶಿಕ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಪಾಸ್ಟರ್ಮಾರೆಮಾನೋ-ಅಬ್ರುಝೆಸ್ ತಳಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿಯ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿ

ರಾಗಮಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

ಎರಡು ತಳಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. . ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ತಳಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂಡಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಗಮುಫಿನ್ ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಾಗಮಾಫಿನ್ಸ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ದ್ವಿವರ್ಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಬಣ್ಣಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಟೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಗ್ಡೋಲ್ನಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ತಳಿಯು ನೀಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಆದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಗಮುಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಹಚರರು

ಮನೋಧರ್ಮವು ಯಾವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಗಮುಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಎರಡುಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಗಾಮುಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ತಳಿಗಳು ಬಹಳ ಬೆರೆಯುವವು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತು ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾಗಾಮುಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಬೋಧಕರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಾಗಮುಫಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಅಥವಾ ಇತರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಗಮನದಂತಹ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಬೋಧಕರಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಹರಡಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಗಮುಫಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕು ಅಂತಹ ಮನರಂಜಿಸುವ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡೂ ತಳಿಗಳು ಬಲವಾದ ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ರಾಗಮಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ಗಾಗಿ ಕಾಳಜಿ: ಪ್ರತಿ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

ಕೋಟ್: ಎರಡೂ ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಬಹಳ ತುಪ್ಪುಳಿನಂತಿರುವ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೂದಲಿನ ಕಾರಣ, ಗಂಟುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಾಗಾಮುಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎರಡೂ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೆಕ್ಕಿನ ಕೂದಲನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವುದು ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆನಮಗೆ.

ಆಹಾರ: ಎರಡೂ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಯು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ದೈತ್ಯ ಬೆಕ್ಕಿನ ಗಾತ್ರದಿಂದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೀಡ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಗಾಮುಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಳಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು: ರಾಗಾಮುಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮಾರಿಯಾದ ಜನರು. ಅವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಡವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಿಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

1>

ರಾಗಮಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು

ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿ ಮತ್ತು ರಾಗಮುಫಿನ್ ಎರಡನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸರಾಸರಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಯಲ್ಲಿ, ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೊಮಿಯೊಪತಿಯು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಗಮುಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕು, ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿರಾಗ್ಡಾಲ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು, ಇದು ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೊಮಿಯೊಪತಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಗಾಮುಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬಲವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಗಳು: ತಳಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

  • ರಗಾಮುಫಿನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ತಳಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮೊದಲನೆಯದಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ, ರಾಗಮುಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ "ಲೈಬ್ಲಿಂಗ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರರ್ಥ ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಪ್ರಿಯತಿ".

    ಸಹ ನೋಡಿ: ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕಾಲರ್: ಅದು ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು?
  • ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಯು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಪಂಜವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ಸೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಯನ್ನು "ನಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಬೆಕ್ಕು" ಎಂದೂ ಕರೆಯುವ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ರಾಗಮುಫಿನ್ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯಬಹುದು.

  • ಕಿಟನ್ ರಾಗಮುಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೋಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಳೆದಂತೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮಾದರಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

  • ರಾಗಮಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಎರಡನ್ನೂ "ಜೋಸೆಫೀನ್‌ನ ಮಕ್ಕಳು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಎರಡೂ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ "ಮೂಲ" ಬೆಕ್ಕು.

ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್: ತಳಿಗಳ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು

ನೀವು ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಅಥವಾ ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಮತ್ತು ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, ಮೌಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತಳಿಗಳು , ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸಹಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಅಥವಾ ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ರಾಗಮುಫಿನ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ: R$ 2,000 ರಿಂದ R$ 4,500 ವರೆಗೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, Ragamuffin ಅಥವಾ Ragdoll ಬೆಕ್ಕು ಖರೀದಿಸಲು ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, R$10,000 ವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಅಥವಾ ರಾಗಾಮುಫಿನ್ ಬೆಲೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಗಮುಫಿನ್ ಕಿಟನ್ ಅಥವಾ ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕುಗೆ, ವಯಸ್ಕ ಕಿಟನ್‌ಗಿಂತ ಮೌಲ್ಯವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಅಥವಾ ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಅಥವಾ ರಾಗಾಮುಫಿನ್ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, Ragamuffin ಅಥವಾ Ragdoll ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉತ್ತಮ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಪ್ರೀತಿಯ, ಗಮನ, ಸೌಮ್ಯ, ತಮಾಷೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ವಿಧೇಯ;

ಕೋಟ್: ಮಧ್ಯಮ/ಉದ್ದ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ;

ನಡಿಗೆ: ದೊಡ್ಡದು;

ತೂಕ: 6.5 ಕೆಜಿಯಿಂದ 9 ಕೆಜಿ (ಗಂಡು) ಮತ್ತು 4.5 ಕೆಜಿಯಿಂದ 7 ಕೆಜಿ (ಹೆಣ್ಣು);

ಕಣ್ಣುಗಳು: ದೊಡ್ಡದು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ, ಅಂಡಾಕಾರದ ಮತ್ತು ನೀಲಿ;

ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ: 4 ವರ್ಷಗಳು;

ಆಯುಷ್ಯ: ಸರಾಸರಿ 17 ವರ್ಷಗಳು ;

ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೊಮಿಯೊಪತಿ (ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ), ಫೆಲೈನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪೆರಿಟೋನಿಟಿಸ್, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕಲ್ಲು, ಫೆಲೈನ್ ಮ್ಯೂಕೋಪೊಲಿಸ್ಯಾಕರಿಡೋಸಿಸ್.

ರಾಗಮಫಿನ್ ತಳಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ, ತಾಳ್ಮೆ, ವಿಧೇಯ, ಸಹಚರರು, ತಮಾಷೆಯ;

ಕೋಟ್: ಮಧ್ಯಮ/ಉದ್ದ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ;

ಗಾತ್ರ : ದೊಡ್ಡದು;

ತೂಕ: 6.5 ಕೆಜಿಯಿಂದ 9 ಕೆಜಿ (ಗಂಡು) ಮತ್ತು 4.5 ಕೆಜಿಯಿಂದ 7 ಕೆಜಿ (ಹೆಣ್ಣು);

ಕಣ್ಣುಗಳು: ದೊಡ್ಡ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ, ದುಂಡಗಿನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ;

ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ: 4 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು;

ಜೀವನ ನಿರೀಕ್ಷೆ: 17 ವರ್ಷಗಳು ಸರಾಸರಿ;

ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ, ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೈಪರ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯೊಮಿಯೊಪತಿ (ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ) .

ರಾಗಮಫಿನ್ ಅಥವಾ ರಾಗ್ಡಾಲ್: ಯಾವ ತಳಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ?

ರಾಗಮಾಫಿನ್ ಮತ್ತು ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಎರಡೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮನುಷ್ಯರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರಲು ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, "ತಾವು ನಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಬೆಕ್ಕುಗಳು" ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ವಿಧೇಯ ತಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಎರಡೂ ದೈತ್ಯ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಬೆಕ್ಕು ತಳಿ ಮತ್ತು ರಾಗಾಮುಫಿನ್ 9 ಕೆಜಿ ತಲುಪಬಹುದು, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ತುಂಬಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಲಗತ್ತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ರಾಗಮುಫಿನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಾಗ್ಡಾಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಜವಾದ ಒಡನಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Tracy Wilkins

ಜೆರೆಮಿ ಕ್ರೂಜ್ ಒಬ್ಬ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತ ಪಿಇಟಿ ಪೋಷಕ. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ, ಜೆರೆಮಿ ಪಶುವೈದ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬದ್ಧತೆಯು ಅವರನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ರಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಶುವೈದ್ಯರು, ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಟ್ರೇಸಿ ವಿಲ್ಕಿನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಒಳನೋಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಜೆರೆಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತರಬೇತಿ ಸಲಹೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿರಲಿ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಜೆರೆಮಿ ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ, ಜೆರೆಮಿ ಇತರರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವರು ಅರ್ಹವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾನೆ.